Opdateret den 03.05.2017

Specielle Emner.


Badestrande

—------------------------------------
Grønnessegård

Webmaster
Richardt Rolsted.
© 2014-2017
www.hundested.info
www.visithundested.dk

adresser.hundested.info
arrangementer.hundested.info
orientering.hundested.info

Velkommen til en samlet orientering om Hundested og opland.


Loading...

Hundested havn har de senere år gennemgået en enorm forvandling, efter fiskeriets kraftige tilbagegang flyttedes fiskekutterne til bassinet nærmere industrihavnen. Det gav bedre plads til lystsejlerne i det nordlige havnebassin. Her var der allerede en restaurant og fiskeforretninger, derpå kom Halsnæs Bryghus, Glassmedjen og flere kunstboder, ligesom X-porten kom med skiftende udstillinger og kunstnere.


Det har betydet at Havnen er blevet byens samlingspunkt, en kulturhavn som foruden ovennævnte også har en flydescene og en oplevelsesplatform samt en attraktiv legeplads for børnene, mm.


På de forskellige spisesteder er der ofte musik og festival.
I juni afholdes det stor Kunsthåndværker marked ”Beddingen” og i juli er der den store Hundested Havnefest.

Ud over gode faciliteter i havnen er miljøet nu så attraktivt, at der ikke er noget at sige til, at havnen blev kåret til ”Årets havn 2013” af danmarks lystsejlere, og blev Krydstogthavn i 2016, hvor 3. Skibe anløb Hundested havn.


Hundested har noget helt specielt med vand.
Selve halvøen Halsnæs var i vikingetiden og flere hundrede år frem, en Ø.
I dag er Hundested omgivet af vand på tre sider og det giver naturligvis enestående muligheder for at bade.

Hundested har den mest attraktive strand liggende næste ”midt” i byen, på venstre side af Amtsvejen ligger byen og på højre side har vi Hundesteds ”Belleveau”, her kaldet Trekanten.  
 

Nord for Hundested står Spodsbjerg fyr, nær ved fyret ligger Knud Rasmussens hus hvori han ofte boede imellem sine lange slæderejser i Grønland, i dette hus skrev han næsten alle sine rejsebeskrivelser.
Knud Rasmussen døde i 1933, og i 1936 rejstes der lidt fra huset en mindevarde for ham, af sten fra forskellige bygder i Grønland indsamlet af Grønlændere .
I 1939 åbnede huset som museum for ham. Læs mere under Knud Rasmussens hus.


Byens hoved- og handels- gade er Nørregade, den starter ved
Amtsvejen og slutter ved Skolegade men er ensrettet så man kører i modsat retning
Den første forretning finder man lige efter Amtsvejen på højre side, det er Vaffelhjørnet, på venstre hånd har vi Pernille Bülow By You, herefter ligger der forretninger ned til Fjordvejs krydset, hvor Biblioteket (det gamle Rådhus) ligger på venstre hånd og Heidi sko på højre hånd.

På et oversigtskortene over Forretninger i by og opland  kan man se deres placering.


Hundested har 8.595  indbyggere. (2016)

Hundested skal være en  by for borgerne, men  samtidig også en oplevelse for turisterne.

  

 
Bymidten og havnen har  kvaliteter, der supplerer hinanden og giver potentialet til,
at Hundested  kan være, og er en  attraktiv havneby i hovedstadsregionen.

      Lynæs

      Torup

     Kikhavn

     Sølager

 Nødebohuse

 Se Hundested by detailkort fra OpenStreetMap, klik =>  Kort

Klik på foto for oplysninger

Huse i Hundested.

Alle i Hundested har fulgt den store udvikling der er sket igennem de seneste år.
Men hvor mange ved hvordan Hundested så ud for over 60 år siden, klik på et foto til hhv. venstre eller højre.

Hundesteds Historie.

Det siges at Hundested har fået sit navn fra det stenrev der var ud for kysten og hvorpå sælhundene lå og solede sig. Stenrevet er for længst borte, men Hunde ”sted” eksistere i bedste velgående.
Navnet Hundested kan ikke følges længere tilbage end til Christian VII, hvor der på et matrikelkort fra 1796 står ”Hundesteds Ager”.


Der findes et sagn der fortæller, at Kongsbonden Thore Hund i Norge havde dræbt Kong Oluf den Hellige, men at kongens tilhængere havde rejst sig til modstand, derfor sendte han sin broder Ejler Hund, med en flåde til Danmark for at bede den danske Konge, Knud den Store, om hjælp. Ejler Hund gik i land på nogle øer ved Isefjordens munding (der hvor der nu er halvø, var der før i tiden Ø ved Ø.)

Da han atter drog bort, kaldte man stedet hvor han havde boet, for Hundested.
Det er da en meget sjov historie, men den første forklaring  lyder dog til at være mest sandsynlig.

Halsnæs var oprindelig en ø, eller rettere sagt flere øer, idet der var åbent vand der hvor nu Asserbo Plantage ligger, Arresø var dengang ikke en sø men en del af Kattegat. Der var flere bugter og fjorde på Halsnæs både fra nord ved Kikhavn men også fra syd.

Siden stenalderen har landet hævet sig ca. 5. m. og sundene sandede til, som bl.a. gjorde at Arresø blev til en sø.

Ovenstående kort stammer fra Halsnæs Kommunes Kort fra 2015. Oplev Halsnæs. Klik på kort for større.

 Da J.F. Classen overtog udviklingen af Frederiksværk, oprettede han hovedgården Arresødal (1773) og på Halsnæs oprettede han  Grønnessegård (1776)  som en lille hovedgård, ved at nedlægge landsbyerne Gryndese, Rorup og Fornerup.  


 Den første bebyggelse i Hundested menes at være lodsboligen ”Sørens Minde” Nørregade 18, fra 1835.
 Fiskeri har været drevet fra Kikhavn siden 1500-tallet, bl.a. som drivgarnsfiskeri efter sild og marsvin.

 De første faste havneanlæg på Halsnæs var læmolen ved Hundested (1862) og Lynæs Havn (1872). 


 Lynæs havn har været stedet hvorfra der var forbindelse til andre byer, og havnen voksede snart til Sjællands vigtigste fiskerihavn; først  efter flere havneudvidelser flyttede fiskeriets tyngdepunkt til Hundested (ca. 1910). Hvor fisken tidligere solgtes til opkøbere i  Frederikssund, kom der fra 1916 jernbaneforbindelse over Hillerød til København. Lynæs og Hundested er i dag vokset sammen.

 Omkring havnen opstod der flere virksomheder, kulimport, fiskeauktion, røgeri, hermetikfabrik, (Gubben) bådeværft, (Poul Molichs  Hundested Bådebyggeri) og Hundested Motorfabrik, der gennem generationer byggede driftsikre motorer til danske fiskekuttere, og nu  bygger avancerede propeller anlæg. Den gamle motorfabrik lå der hvor den gule bebyggelse ”Kattegat Strandhave” ligger i dag.


 I begyndelsen af 1900 tallet blev de første sommerhusområder udstykket i Store Karlsminde, senere kom udstykningerne langs Kattegat-  kysten, således at der nu er mere end 10.000 sommerhuse i kommunen.

 Færgefarten til Rørvig startede i 1927 og i 1934 startede færgefarten til Grenaa.
 Havneudvidelserne fortsatte med en ny færgehavn i 1969, godshavn i 1987 og containerhavn i 1995. I 1960'erne og 1970'erne anlagdes  flere virksomheder i et industriområde øst for byen, bl.a. plast- og metalindustri.


 Nedgangen i fiskeriet med dets følgeerhverv i 1980'erne ramte Hundested hårdt, og i 1996 gik færgefarten Hundested-Grenå konkurs, og

 lukkede helt i 1996. I 2002 måtte Det Danske Stålvalseværk i Frederiksværk, efter nogle økonomisk vanskelige år også lukke.
 Disse to begivenheder ramte beskæftigelsesmæssigt kommunen hårdt, men en fremgang i havnens andre aktiviteter, bl.a. Henriksen  Shipping A/S, har i høj grad været med til at vende udviklingen.

 Hundested var en selvstændig Kommune indtil 2007 hvor den blev sammenlagt med Frederiksværk og kom til at hedde Frederiksværk-  Hundested kommune, men ved en senere afstemning kom den til at hedde Halsnæs Kommune, hvilket der var meget blæst om, men de  fleste har trods alt nok vænnet sig til navnet i dag.


 Byens lange historie som fiskerby fornemmes stadig. I byen er det de smalle passager og enkelte originale fiskerhuse, mens der på
 havnen er et livligt miljø med vodbindere, fiskerbåde, lystbåde og fiskeudsalg.

 Livet på Hundested havn er i dag  præget af kunsthåndværkere og gallerier samt flere spisesteder, ikke mindst Halsnæs Bryghus.
 Der er skabt aktiviteter for børn, som f.eks. ”Klap en fisk” en platform hvor børn kan røre en fisk og fiske krabber, og ved havnehytterne er  der indrettet en meget attraktiv legeplads, men også i den pyramideformede bygning ”Fyrbågen” er der flere forskellige aktiviteter.


 Danmarks forsvar.

 Hundested området har allerede langt tilbage i tiden indgået som en del af det danske forsvar.
 Den første skanse blev bygget for at beskytte indsejlingen til fjordene, ligesom en lignende skanse blev etableret på Rørvig siden.
 Den skanse er styrtet i have for længe siden, men i forbindelse med Englands krigen fra 1807-14, blev der i 1808 bygget en ny skanse som  sammen med flere lignende anlæg, skulle beskytte danmarks kyster. En stor del af den skanse er også skyllet i havet, men man kan stadig  få et godt indtryk af hvordan skansen har set ud, der er bl.a. opstillet fire gamle kanoner.


 Lynæs Fort. blev bygget under 1. Verdenskrig fra 1914-16, og hejste kommando den 16. Maj 1916.
 Fra 1949 til 1960 blev fortet brugt som skolefort for kystbefæstningen, i 1962 strøg fortet kommando og derefter var det kursus institution  for forsvaret. I 1995 afhændedes fortet som i 2005 blev købt af Entreprenør Michael Johansen, hvorefter han byggede en del boliger på  området. Der er i dag ingen adgang til det privatejede Fort.

 Spodsbjerg Batteri, blev etableret i 1917, det var et åbent jordværk gravet ned i klinten øst for Spodsbjerg Fyr, batteriet var bemandet  indtil slutningen af første verdenskrig hvorefter tilsynet overgik til Lynæs Fort. I 1834 konstaterede man at det på grund af Batteriets  dårlige tilstand ville være mere fornuftigt at indrette Skansen til de opmagasinerede kanoner der befandt sig på Lynæs Fort, men ikke før i  1939 blev Spodsbjerg batteriet nedlagt.

 Lynæs Fort og Spodsbjerg batteri, var sammen med minefelter ved indsejlingen til Roskilde fjor, Storebælt og Øresund, Mosede og  Masnedø Fort i Syd, samt Ubåds styrken, en del af den samlede befæstning af Sjælland som blev etableret efter 1. Verdenskrig.  

 Under anden verdenskrig byggede tyskerne et luftværns batteri for 4 stk. kanoner bag det gamle batteri, men efter krigen blev batteriet  igen sløjfet.


Hundested by.

#Hu_by_Gb