Opdateret den 27.03.2017

Specielle Emner.


Badestrande

—------------------------------------
Grønnessegård

Webmaster
Richardt Rolsted.
© 2014-2017
www.hundested.info
www.visithundested.dk

adresser.hundested.info
arrangementer.hundested.info
orientering.hundested.info

Lynæs er et besøg værd med sin spændende natur og idyliske havn.
Kirken er en meget speciel kirke og bliver kaldt for, Katedralen blandt  landsbykirker med plads til mere end 350.

På kirkegård er der rejst en mindemur med navne på omkomne fiskere og søfolk.
Bronzeskulpturen,  den spejdende mor med barn på armen, er udført  af billedhuggeren Sv. Lindhart.


Kirken ligger meget smukt, gå f.eks. bag om kirken  til Valdear Poulsends Høj, herfra er der en smuk  udsigt over kirken, byen og den smukke kirkegård.

Lynæs virksomheder, havn, kirke, fort & historie.

 Valdemar Poulsens høj.

På mindestenen som er rejst af Hundested  Erhvervsforening i 1969 står, at Valdemar Poulsen  i  1898 opfandt den første magnetiske lydoptager og  i  1903 Lysbuesenderen til radiofoni.
Forsøgene der gjorde ham verdenskendt, blev netop  udført her fra højen bag Lynæs kirke.
Man kan komme til mindestenen enten fra  Porthusvej, eller gå op langs med kirkemuren fra  kirkens p-plads på Kirkegade.
Samtidig kan man se og nyde den pragtfulde udsigt  over  Hundested by, oppe fra selve højen.


Valdemar Poulsen modtog senere Dannebrogsordenen. Han døde i 1942 og er begravet på Gentofte Kirkegård.

Hygge og overskuelighed er nøgleordene for havnen, i den gamle fiskeri havn er der stadig noget tilbage af den tidligere atmosfærer fra den gang havnen var hjemsted for fiskerbåde, og for lang tid tilbage med færge forbindelser.
Lystbådehavnen er blevet udvidet flere gange og  er nu hjemsted for et stort antal lystsejlere.
Mange der gæster Lynæs har stor fornøjelse af område langs kysten, som er ideelt til  Keitsurfing og Windsurfing.
Ved havnen finder du Restaurant Skipperstuen og du finder også Sailors Corner Grill.
Naturligvis er der også en forretning hvor man kan købe alt til pleje, reparation og forskønnelse af ens kære båd/skib.

 Lynæs fort.

Lynæs Fort blev bygget under 1. Verdenskrig, fra 1914-16, og hejste kommando den 16. Maj 1916, opgaven var at beskytte minefelterne i Isefjordens indløb, og at hindre fjendtlige indtrængen i Isefjorden og Roskilde fjord.
I 1995 afhændedes fortet og i 2005 købte Entreprenør Michael Johansen fortet, hvorefter han byggede en del boliger på området.
Fortet er altså i privat eje og der er ikke offentlig adgang til det.

 Struben

 Portalen

 Kikhavn

 Torup

 Sølager

Nødebohuse

  Ildledertårn

Klik på et foto for at se flere og få tekst

(Alle foto og teksten på denne del stammer fra www.vestvolden.info)

  Lynæs Havn

Fortets hovedbevæbning bestod i 1918 af to stk. 120 mm - og fire stk. 75 mm kanoner samt 24 rekylgeværer.
Det var bemandet med 200 kystartillerister, der dog for størstedelen blev indkvarteret uden for selve fortet.

I 1941 blev de to 120 mm kanoner, sammen med to tilsvarende pjecer fra Borgsted Batteri ved Vordingborg, opstillet i et batteri ved Gedser af den tyske værnemagt. Senere blev de flyttet til et batteri syd for Løkken.

I 1949 ophørte fortet som kampenhed og blev skolefort for kystbefæstningen.
I 1962 strøg fortet endeligt kommando.

Lynæs historie.

Lynæs nævnes første gang i 1720, under Frederik 4. som ”Lydens Odde”, senere i 1768  kaldtes fiskerlejet ”Lyens Huuse”, i 1855 var det Lynæs. Forklaringen med at byen ligger i ly af næsset, er Stednavne Forskere ikke meget for at godkende, de mener at der er tale om et personnavn af stammerne Liuthl, Liut eller Liuv, men den kendte forklaring er jo ret charmerende.

Lynæs er et af de ældste fiskerlejer i Nordsjælland, havnen var i mange år den førende havn, men omkring 1610 flyttedes tyngdepunktet til Hundested.
I 1838 vedtog regeringen at der skulle anlægges et Fiskesalteri, det fungerede frem til 1955 hvor man besluttede at Staten ikke bør  optræde som Entreprenør, hvorfor det blev solgt til private. I 1873 solgtes bygningen til ”Dansk Fiskeriforening” som var dannet samme år i København med det formål at salte og røge fisk, og gavne fiskerne og fiskeriet.
Salteriets betydning kan ses af, at værdien af fiskernes både og fiskeredskaber i 1838 havde en værdi af 5.000 Rdl., men allerde i 1842 udgjorde den 25.000 Rdl.  

Tidligere var der færge fart og dampskibs sejlads til havne i Nordsjælland, fra Lynæs stammer den verdensberømte ”Lynæsjolle”.
Havnen besøges årligt af tusindvis af lystsejlere der nyder naturen og en af Danmarks hyggeligste havne, med folkelivet på bedding og  moler. Ud for havnen findes, efter sigende, et af danmarks bedste Wind- og Kite- surfer områder.


Lynæs kirke
Den 17. Sept. 1893 blev pastor Ole Peter Hansen præst i Torup og på hans initiativ blev Lynæs kirke bygget.
Kirken er et særpræget kampestens anlæg, den blev bygget i 1900 og indviet den 8. Sept. 1901, den ligger i overgangen mellem Hundested  og Lynæs, hvilket er et kompromis mellem Lynæs og Hundested, den ligger i Hundested men fik navnet Lynæs kirke.
Kirken er tegnet af arkitekt Andreas Clemmensen.  Den blev bevilget på Finansloven 1898-99 med 18.500 kr., arkitekten har ved valg af byggemateriale taget hensyn til, at kirken skulle placeres på det øde og vejrbidte, men smukke lyng klædte areal.
Kirken er blevet udvidet i 1944 med sakristi, dobbelt kor og sideskib, den har 350 pladser + 25 ekstra, og er derfor blevet kaldt: ”Katedralen blandt landsby kirker”.
Ved samme lejlighed blev der opsat et nyt alterbord af marmor, oven over hænger et stort krucifiks i eg, skåret af Aksel Poulsen. Kunstværket har så stor værdi, at det optræder i moderne kunsthistorier.
(Væsentlige dele af ovenstående, stammer fra Hundested Lokalhistoriske Forenings blad ”Fortidsnyt” nr. 25. fra 1999.)


Lynæs Fort

Fortet er i princippet et kystbatteri, det blev bygget under 1. Verdenskrig fra 1914-16, og hejste kommando den 16. Maj 1916. Opgaven var at beskytte minefelterne i Isefjordens indløb, og at hindre fjendtlige indtrængen i Isefjorden og Roskilde fjord.
F
ortet består af fortlegemet omgivet af en våd grav. Fortet er bygget op omkring en fortgård med en kasematbygning indeholdende

depot, mandskabsrum, minestation m.v., skytset var placeret oven på kasematbygningen. På nord- og øst- siden er fortet omgivet af

høje volde med betonstøbte rekylgevær-stillinger. Adgangen til fortet sker på sydsiden over en dæmning. Indgang og strube kunne besky-

des fra en kaponiere i fortets nordlige ende. Skytset var opstillet på beton-briske med hovedskudretning fra nordvest til sydøst.


Fortets hovedbevæbning bestod i 1918 af to stk. 120 mm. - og fire stk. 75 mm. kanoner samt 24 rekylgeværer. Det var bemandet med 200 kystartillerister, der dog for størstedelen blev indkvarteret uden for selve fortet.

I 1941 blev de to 120 mm. kanoner, sammen med to tilsvarende pjecer fra Borgsted Batteri ved Vordingborg, opstillet i et batteri ved Ged-

ser af den tyske værnemagt. Senere blev de flyttet til et batteri syd for Løkken.

I 1949 ophørte fortet som kampenhed og blev skolefort for kystbefæstningen.

I 1962 strøg fortet endeligt kommando, og derefter var det kursus institution for forsvaret.

I 1995 afhændedes fortet som i 2005 blev købt af Entreprenør Michael Johansen, hvorefter han byggede en del boliger på området og  andet er indrettet fitnescenter i de gamle belægningsrum. Indretningen er sket med stor respekt for fortets historie, specielle miljø og  omgivelser.
(Oplysningerne om Fortet stammer fra www.vestvolden.info)


Boes Kilde.

Kilden er meget svær at finde i dag, men ligger faktisk nogle få hundrede meter fra Lynæs havn mod St. Karlsminde, og har tidligere haft  stor betydning for beboerne i nærheden af den.
Kilden er, som så mange andre kilder, blevet tillagt at have en helbredende virkning, Boes kilde skulle være særligt god til øjensygdomme.
Der er tvivl om hvorfra navnet stammer, de første beretninger om kilden fra 1758 nævner kun at det er en hellig kilde, man har ment at det stammede fra en forvanskning af pigenavnet Bodil, altså Boels.
Men forklaringen er nok den simple, at det var en person med navnet Bo Jensen der købte en ejendom lige ved kilden, hans strandlod gik ned til stranden ved kilden. Han anvendte kildens vand til at vande  sine dyr og også til egen husholdning, altså var det Bo’es kilde.  
Hvorom alting er, har kilden i 1700-tallet tjent som vandforsyning for beboerne i området, dem der var så heldige at have en brønd, opleve- de ofte at den løb tør, og dem der ingen brønd havde var henvist til at hente vand fra kilden både til husholdning og til deres dyrehold.

Naturen er hård ved vore kyster, også selv om de ligger langs forholdsvise fredelige fjorde, således har kilden - der oprindelig bestod af en trækasse med sten hvor vandet sivede igennem - også taget skade af vejr og vind, og selv om den er blevet reetableret flere gange, blandt andet i 1946 (hvor man fandt mønter i kilden) så er den i dag så medtaget at man skal være lokalkendt for at finde den.
(
Væsentlige dele af ovenstående, stammer fra Hundested Lokalhistoriske Forenings blad ”Fortidsnyt” nr. 7. fra 2007.)

Lynæs

A lovely walk of just a couple of kilometres along an untouched shoreline brings you to Lynæs. Thatched rooves blend in with modern housing in what was once a tiny fishing village. The quaint little harbour has retained its original atmosphere as a port for a handful of fishing vessels. The sea air still has a maritime character with its mix of tar, rope and salt. Nowadays it is primarily a marina for pleasure craft and has ample berths for visiting boats. The area is home to several excellent eateries to cater various pocketbooks and tastes.


Lynæs has become a paradise for wind and kite surfing. The prevailing westerlies sweeping in from the Kattagat range from a gentle breeze to winds that can provide thrills for the most experienced of surfers.Lynæs Church.
Lynæs Church – known to locals as “The Cathedral” because it can accommodate 350 people – reflects the maritime spirit of the area and there is a memorial wall bearing the names of fisherman and seafarers who lost their lives at sea through the years.


Valdemar Poulsen hill.
On a hill behind Lynæs Church, Valdemar Poulsen carried out experiments resulting in truly groundbreaking technologies. In 1898 he invented the instrument – the magnetic wire recorder - that enabled magnetic sound recording, which would eventually bring music to the masses. Around five years later, Poulsen invented the continuous wave radio transmitter used for radio broadcasting for nearly two decades.Lynæs Fort.

Lynæs Fort, at the northern edge of town, was built during the First World War to defend the fjords against a possible sea invasion. The fort is now privately owned and can only be viewed from the outside, but stands as a reminder of how the area has been a key strategic point of defence since Viking times.Engelsk oversættelse og redigering af Charles Ferro, Inkwell ApS.

Forespørgsler om engelsk tekster: Tlf: +45 2028 1050

To Top

Sailors Corner

Lynæs Kro

Lynæs Steak og Fisk

Lynæs Havnekontor.

 Lynæs Kirke.

Hundested by og specielt havnen har efterhånden fået en stor og fortjent opmærksomhed, hvorimod Lynæs syntes at være kommet lidt i baggrunden, hvilket der bestemt ikke er nogen grund til.

Lynæs havn, der i fordums dage var den mest betydende havn på spidsen af Halsnæs, er stadig en charmerende havn, ikke mindst fordi der er ro. Noget mere aktivitet er der i den store Lystbådehavn og ved kysten hvor Wind- og Keite- surfere boltrer sig, stort set hele året rundt.

Al den aktivitet kræver noget at spise og her har Lynæs både Lynæs Kro, Skipperstuen og den nyåbnede Lynæs Fiskehus, nu Steak og Fisk, og skal man blot have et mindre måltid er der Sailors Corner.  Om sommeren afholdes der også havnefest og musik arrangementer.

Er man til kultur og historie, er et besøg i Lynæs særprægede kirke en mulighed, lige som en tur om bag kirken ad bakkerne hvor Valdemar Poulsen udførte sine forsøg, og hvor der er rejst en mindesten for hans banebrydende opfindelser, er en dejlig oplevelse.  

Restauran Skipperstuen.

#Lyn_GB