Hundested, Lynæs, Torup, Sølager og Kikhavn.

Velkommen til en samlet orientering, og oversigt over Hundested og opland.

 © Webmaster Richardt Rolsted tlf.: 2388 9412
www.richardt.3390hundested.dk

Forside Hundested Lynæs Torup Kikhavn Sølager Aktiv fritid Foto & video Vejledning Kontakt

 Nødebohuse med strande, og øvrige strande i Hundested

Fiskerhuset på Kongelysvej 1.

Diget ved p-pladsen kort inde i Nødebohuse

Kik ud over stranden og Kattegat

Nødebohuses historie.

De første tegn på aktivitet på stedet går tilbage til stenalderen. For ca. 7.000 år siden da Littorinahavet havde sin største udstrækning var Halsns delt op i flere øer og sunde.
Siden den tid har landskabet hævet sig ca. 5. Meter. En af kysterne var hvor Nødebohuse er i dag, der er fundet spor af bopladser som stammer fra Jægerstenalderen, som flinteredskaber, skiveøkser, kerneøkser, dolke, skrabere, bor og pilespidser samt flækker fra flintesmedens værksted.

Beboerne har været jægere og samlere, som slog sig ned ved kysten hvor det var nemtr at fiske og samle østers for derpå at flytte når levevilkårene ændrede sig.


For at komme frem til de første fastboende i Nødebohuse skal vi helt op til 1700-årene hvor lanboreformen blev gennemført i Danmark.
Efter en udlodning af jordstykker, måtte 8 indsiddere fra Hald flytte til Nødebo Overdrev, hvis de ville have jord.
Husmandskolonien Nødebo Huse blev således oprettet den 26. August 1795.

 
Nødebohuse har altså oprindeligt været et lille samfund
af enkelte fiskerhuse og nogle gårde ved kysten mellem Kikhavn og Hald, hvor de ældste huse  dateres tilbage til begyndelsen af 1800-tallet. Hele området er sommerhusområde, men en tre fire gårde hvorfra udstykningen er sket ligger der endnu.  


Ved højvande og specielt stormflod, var engene oversvømmet helt ind til den nuværende jernbane, bebyggelsen var derfor adskilt mod Galgebjerg Bakke og Kikhavn, og her sluttede vejen også indtil den i 1966-67 blev ført igennem til Hundested.

Den seneste oversvømmelse fandt sted i 1921 og førte til, at markerne på engene blev ødelagt. Bønderne, der fik deres jorde ødelagt beslut-  tede derfor, at opføre et dige langs stranden for at beskytte dem mod nye stormfloder.


En af gårdene i området blev på et tidspunkt lavet om til Pensionat Nødebohuse, her boede sidst i 60’erne og starten af 70’erne, flere fremmedarbejdere som arbejdede på
”Det Danske Stålvalseværk”.
På en sidevej til Nødebovejen ligger der et hus med navnet Fiskerhuset, i dette boede i 60’erne og 70’erne en person der tog sig af unge mennesker som havde fået en lidt skidt start på tilværelsen, på et tidspunkt havde han planer om, at købe en større ejendom i området og få den indrettet til et hjem for unge med forskellige problemer. Den idé blev af forskellige årsager ikke til noget, men hos ham kom der en ung mand, Knud Christensen - som muligvis også havde haft sine problemer - men som nu var begyndt at få succes, og specielt fra 1972 gik det stærkt.
Det gik så godt, at han købte en gammel ejendom  i området, hvor han boede i flere år, navnet på skødet har givet været Knud  Torben Garbow Christensen, som var hans fulde navn, men det navn var, og er ikke kendt af mange, hvis han derimod havde skrevet Sebastian havde mange vidst hvem han var, og under det navn har han siden haft succes og fejret store musikalske triumfer.

Med kyst på de tre sider er det klart, at der i Hundested er rig mulighed for at bade.
Det gælder langs Kattegatkysten fra Hald strand, over Nødebohuse, Kikhavn til Hundested,
herfra langs Isefjorden til Lynæs og videre til Sølager, derfra er det langs Roskilde  fjord til Byaasgaard Camping.
Hovedbadestranden er ubetinget ”Trekanten” ved byen.
Dernæst er det stranden ved Gråstenvej i Nødebohuse, begge har Livredder tjeneste i sommer sæsonen og begge har gode parkerings muligheder.Ved vejen gennem Nødebohuse ligger der yderligere to P-pladser med adgang til stande hvor der også kan bades.

   Se Nødebohuse på stort kort fra OpenStreetMap, klik =>   Kort

Fakta og Link:

Nødebohuse Et af de de i alt fire fiskelejer i Nordsjælland, navnet kendes fra 1720. Der er fundet spor af bopladser fra Jægerstenalderen, f.eks. Flinteredskaber som bor og pile spidser samt rester fra flintesmedesns værksted. De første faste beboere er fra  udflytningen i 1795.